Po raz pierwszy od stycznia 2018 roku ponad połowa inwestorów biorących udział w badaniu organizowanym przez SII wskazuje, że spodziewa się w najbliższym półroczu hossy.